მოგესალმებით აბ ენერგოს სახელით!

ენერგომომწოდებელი კომპანია AB Energo (შპს აბ ენერგო) დაფუძნდა 2016 წლის 31 აგვისტოს საქართველოში. კომპანიის ერთ-ერთ ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ექსპორტ-იმპორტი საქართველოს საზღვრებში.

2016 წლის 1 ნოემბრიდან, შპს აბ ენერგო იქნა დარეგისტრირებული საქართველოს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორის მიერ, როგორც საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილე სუბიექტი ელექტროენერგიის ექსპორტისა და იმპორტის ნაწილში.

Revaz Tvalchrelidze
Director “AB Energo LLC”